Sośnie Nasza Gmina Kochana blog prowadzi Roman Lulek - kontynuacja Czarnego Bociana

Wydarzenia mające miejsce w Sośniach i całej naszej gminie, mogłyby niejednokrotnie stać się kanwą scenariusza filmu Alfreda Hitchcocka. Dewizą tego twórcy było przekonanie, że film powinien rozpoczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. W Sośniach za sprawą władz gminy jest podobnie.

Wpisy otagowane „Mariak”

 • środa, 22 października 2014
  • Okręgi wyborcze, czyli dlaczego Mariak głosuje na kandydata z Kociny czy Kałkowskiego?

      Najprostsza odpowiedź: bo nie zgłosił swojego kandydata (kandydatki) do Rady. 

    

     Przyglądając się sprawie dokładnie, wynikło to z podzielenia Gminy Sośnie na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, czego wymaga Ordynacja wyborcza.

     Podziału dokonała na wniosek Wójta Rada Gminy Sośnie, podejmując stosowną uchwałę.

   Ideą okręgów jednomandatowych jest to, aby jeden mandat (radny) reprezentował zbliżoną liczbę mieszkańców, przy czym podział na okręgi musi być przeprowadzony na zasadach określonych przez Kodeks wyborczy. Kodeks określa dokładnie, jak należy dzielić i jak można łączyć sołectwa.

      Niestety, ani Wójt Gminy Sośnie, ani Rada Gminy nie potrafili "ogarnąć" tych zasad i dokonali takiego podziału gminy na okręgi, który to podział zakwestionował Komisarz Wyborczy w Kaliszu. Termin na ponowny (poprawiony) i zgodny z prawem podział Gminy Sośnie na okręgi wyborcze, jakiego udzielił Komisarz, wynosił 14 dni.

      Nie jest niczym złym pomylić się. O lekceważeniu swoich obowiązków przez Radę Gminy Sośnie,  oraz lekceważeniu mieszkańców gminy, świadczy niezastosowanie się do wezwania Komisarza do poprawienia podziału.

      Rada Gminy Sośnie po prostu "olała temat" uważając zapewne, że "jakoś to będzie". 

   No i mieli rację! Komisarz Wyborczy  podzielił gminę Sośnie zza biurka w Kaliszu, zgodnie z wymogami prawa, ale za nic mając dotychczasowe zwyczaje łączenia sołectw.

     Faktem jest, że w wyniku podziału dokonanego przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu, Mariak "dzieli" radnego z Kałkowskiem i Kociną.

     Ingerencja Komisarza sprawiła również, że sołectwo Sośnie wybiera nie 3. radnych, jak w podziale zaproponowanym przez Radę, ale 4. radnych. Wynika to ze współczynnika przedstawicielstwa dla Gminy oraz liczby mieszkańców sołectwa Sośnie. Znaczy to, że zabrano, świadomie lub przez ignorancję, należny sołectwu Sośnie jeden głos w Radzie Gminy.

     Niestety, nie zauważył tego żaden z sośnieńskich radnych: ani Adam Harlak, ani Wojciech Słodkiewicz, ani będący Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie Stanisław Wiśniewski.

     Czy na tych ludziach można polegać?  l

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Okręgi wyborcze, czyli dlaczego Mariak głosuje na kandydata z Kociny czy Kałkowskiego?”
   Tagi:
   Autor(ka):
   lulekroman
   Czas publikacji:
   środa, 22 października 2014 22:03