Sośnie Nasza Gmina Kochana blog prowadzi Roman Lulek - kontynuacja Czarnego Bociana

Wydarzenia mające miejsce w Sośniach i całej naszej gminie, mogłyby niejednokrotnie stać się kanwą scenariusza filmu Alfreda Hitchcocka. Dewizą tego twórcy było przekonanie, że film powinien rozpoczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. W Sośniach za sprawą władz gminy jest podobnie.

Wpisy

 • niedziela, 29 maja 2016
 • czwartek, 26 maja 2016
  • XXVI sesja Rady Gminy Sośnie

   Jeszcze nie przebrzmiały echa XXV sesji (25 kwietnia 2016 r.), a już 5 maja 2016 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Sośnie. Obecnych było 14 radnych, nieobecny Grzegorz Wieczorek. Sesja została zwołana na wniosek wójta. Sesje następują po sobie tak często, że radni nie zawsze mają możliwość zapoznać się z protokołem z sesji poprzedniej, którego przyjęcie głosują na początku obrad sesji kolejnej. Tak było i tym razem, bo z treścią protokołu zapoznał radnych przewodniczący Ostojak, odczytując na głos jego istotne fragmenty zebranym. O tym czy dany fragment jest istotny czy nie, subiektywnie zdecydował, odczytujący, przewodniczący rady. Dlaczego nie odczytywał ówczesny sekretarz (Rafalski)? Nie mam pojęcia. Może nie był poinformowany, które fragmenty są istotne?

   Oczywiście nie poparłem przyjęcia tak zaprezentowanego protokołu. Skoro miewam zastrzeżenia do niektórych protokołów, to jak mogę zagłosować za przyjęciem protokołu odczytanego we fragmentach. Skąd wiadomo, co zostało pominięte? Może kolejny rachunek 11+0+1=15? Co prawda sekretarz poprzedniej sesji (radny Rafalski), który najpierw wyraził wątpliwości, co do przyjmowania nie odczytanego protokołu, po odczytaniu jego fragmentów przez przewodniczącego, zarekomendował go z poważną miną, zwyczajową formułką, że był wyłożony na czas do wglądu i o braku ewentualnych uwag, co do jego treści. Jego przyjęcie jest więc jak najbardziej zasadne. Reszta radnych widocznie uwierzyła w słowa sekretarza obrad i protokół został przyjęty.

   Podczas odczytywania protokółu sprostowałem, że to co od wójta otrzymałem nie było  dokumentem, czy kosztorysem, jak napisano w jego treści, tylko wydrukiem z ogólną  informacją o dodatkowych zamówieniach publicznych, z jakiejś nieznanej strony internetowej. Protokół przyjęto przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się.

   Sekretarzem XXVI sesji został Michał Szczepaniak.

   Następnie po krótkich sprawozdaniach wójta i przewodniczącego Rady, została jednogłośnie przyjęta jedyna uchwała podejmowana na tej sesji, w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok. Istotą tej zmiany było wykazanie się przez Gminę posiadaniem środków, niezbędnych do tego aby Sośnie i Dobrzec mogły skorzystać z dofinansowania z funduszu "Pięknieje wielkopolska wieś". Zostały też wprowadzone do budżetu dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonano urealnienia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

   Wobec braku wolnych głosów i wniosków przewodniczący zakończył sesję.

    

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „XXVI sesja Rady Gminy Sośnie”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   lulekroman
   Czas publikacji:
   czwartek, 26 maja 2016 12:27
 • piątek, 20 maja 2016
  • Wniosek do budżetu nr 2

   Ponieważ pewien uważny czytelnik bloga przypomniał mi o moim zobowiązaniu o publikowaniu złożonych przeze mnie wniosków do budżetu. Dzisiaj wniosek nr 2.
   Proszę zwrócić uwagę na stosunkowo niewielką jego kwotę. Jest pomyślany, jako wniosek sondażowy, aby sprawdzić zainteresowanie gości Stanicy tego rodzaju ofertą. Rowerów jednak miało być tyle, żeby mogła z nich skorzystać jedna duża rodzina, dwie mniejsze, lub grupa znajomych. Gdy będzie zainteresowanie, liczbę rowerów zawsze można zwiększyć.

   Tworząc go pomyślałem również o  rodzinach z małymi dziećmi, które niekoniecznie są zainteresowane grą w piłkę, czy też w tenisa.

   Wniosek nie znalazł swego miejsca w budżecie, ponieważ zapewne nie wpisuje się właściwie w wizję Stanicy (zamieniającej się powoli w mauzoleum) jaką ma wójt, a już na pewno ze względu na jego autora.

   Wniosek nr 2

   do projektu budżetu gminy Sośnie na 2016 rok

    

   1.      Tytuł zadania  Doposażenie Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach

    

    

   2.      Lokalizacja: Stanica „Biały Daniel” w Sośniach ul. Harcerska 1

    

    

   3.      Opis projektu –zakres rzeczowy  Doposażenie obiektu w sprzęt turystyczno – wypoczynkowy, to znaczy: 6 rowerów dla dorosłych (3 damskie i 3 męskie), 2 bujaki dla dzieci, huśtawka z płaskim siedziskiem.

    

    

   4.      Kategoria władania gruntem, nieruchomością:  własność Gminy Sośnie

    

    

   5.      Uzasadnienie: położenie Stanicy „Biały Daniel” jest bardzo atrakcyjne, ze względu na usytuowanie na skraju lasu, pośród zieleni. Osoby chcące wypoczywać znajdują tam ciszę i spokój. Niemniej jednak większość atrakcji, jakie oferuje turystom Gmina Sośnie leży w pewnej odległości od Stanicy (np. miejsce urodzenia błogosławionej Siostry Sancji, dąb Jan oraz dziki w Możdżanowie, Szklarka z grobem Jerzego Lanca, ścieżka przyrodnicza w Sośniach, stawy rybne w Janisławicach).

   Rozległe lasy rozciągające się wokół są również niezmiernie atrakcyjnym terenem do odbywania wycieczek rowerowych, umożliwiając szersze poznawanie naszej gminy i zachęcając do bardziej intensywnego ruchu na świeżym powietrzu, niż tylko spacery.

   Należałoby również zamontować na terenie Stanicy, w pobliżu wyjścia z pokojów zabawek-bujaków oraz w pewnym oddaleniu huśtawki, co niewątpliwie uatrakcyjni to miejsce dla rodzin z małymi dziećmi. W chwili obecnej na Stanicy nie ma dla dzieci ani jednej zabawki na świeżym powietrzu.

    

    

   6.      Szacowany koszt zadania: 6 rowerów x 450,- zł = 2700,-

          bujak wraz z montażem 2000,- zł x 2 szt. = 4000,-

         huśtawka z płaskim siedziskiem z montażem = 2500,-

                                                           RAZEM       9200,-

    

    

    

   .........................................

    

   Data 2015-09-28

    

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).............................

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Wniosek do budżetu nr 2”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   lulekroman
   Czas publikacji:
   piątek, 20 maja 2016 15:44