Sośnie Nasza Gmina Kochana blog prowadzi Roman Lulek - kontynuacja Czarnego Bociana

Wydarzenia mające miejsce w Sośniach i całej naszej gminie, mogłyby niejednokrotnie stać się kanwą scenariusza filmu Alfreda Hitchcocka. Dewizą tego twórcy było przekonanie, że film powinien rozpoczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. W Sośniach za sprawą władz gminy jest podobnie.

Wpisy

 • czwartek, 31 grudnia 2015
 • wtorek, 29 grudnia 2015
  • XXI sesja Rady Gminy Sośnie odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 r.

   Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Ostojak przywitał wszystkich obecnych. Na sesji tej (prawdopodobnie ostatniej w tym roku) na stan 15 radnych, obecnych było 13. Zabrakło dwóch radnych ze Sośni (strażaków). Przewodniczący Ostojak stwierdził, że są nieobecni ze względów zdrowotnych, są więc usprawiedliwieni. Trochę niektórych zaniepokoiła ta strażacka epidemia, ale mimo nieobecności wiceprzewodniczącego, porządek obrad został  zrealizowany sprawnie.

   Sekretarzem obrad został  radny Zbigniew Kisiński.

   Protokół z poprzedniej sesji RG został przyjęty jednogłośnie. Następnie wywiązała się dyskusja nad koniecznością zgłaszania uwag do protokołu. Co prawda niektórzy radni bagatelizowali błędy matematyczne, które nie decydowały o wynikach głosowania, jednak moim zdaniem, protokoły, których rolę wskazuje Statut Gminy i są one przechowywane przez lata, winny być wykonane z należytą starannością.

   W bloku głosowań radni przyjęli uchwały, nad którymi dyskusje toczyły się wcześniej w komisjach, a dotyczyły one:

   1.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2016-2022 (przyjęta jednogłośnie),

   2.Uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok. Głosowanie nad tą uchwałą poprzedziło odczytanie opinii Komisji Budżetowej RG, RIO w Poznaniu, stanowiska wójta, który stwierdził, że inwestycje, które zgłaszali radni będą realizowane w 2016 r. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję radnych nad propozycjami do budżetu. Wskazywano na to, że właściwie każdy budżet jest zbyt mały w stosunku do oczekiwań ale uwzględnia on każdą miejscowość w gminie. Budżet na 2016 rok został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

   3.Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok, które zostały przyjęte jednogłośnie.

   4.Taki sam był rezultat głosowania nad Strategią Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022.

   5.W kolejnym głosowaniu radni zgodnie przyjęli  Gminną  Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 przedstawioną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 6.Więcej emocji wzbudziło głosowanie nad uchwałą dotyczącą zamiaru włączenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Przedszkolnym w Sośniach do Zespołu Szkół w Sośniach. Przewodniczący Komisji Oświaty Adam Harlak poinformował, że zarówno stan techniczny przedszkola w blokach pozostawia wiele do życzenia, jak również przedszkola w Sośniach. Stwierdził, że przedszkole w Sośniach jest na piętrze(chociaż jest na parterze), a obydwa obiekty są dopuszczone przez służby sanitarne i pożarowe jedynie warunkowo i w każdej chwili mogą zostać zamknięte. W podobnym tonie wypowiedziała się również Dyrektor BOOKiS Arleta Orłowska. Niestety żadne z nich nie przedstawiło radnym opinii na piśmie wspomnianych instytucji o złym stanie przedszkola. Obydwoje zapewniali, że na pewno nie zabraknie pieniędzy na adaptację budynku szkoły na przedszkole. Jednak, konsekwentnie, żadne z nich nie podało nawet przybliżonej kwoty takiej adaptacji. Nie zabraknie, ale do jakiej kwoty?

   Jako, że informowałem już wcześniej na blogu o takim pomyśle wójta, na sesję zawitali przedstawiciele rady rodziców przedszkola, którzy wyrazili swoją obawę o uciążliwie dzwoniący głośny dzwonek szkolny oraz o spotkania maluszków z dużo większymi uczniami. Wójt stwierdził, że można tak zorganizować zajęcia, że nie będą się te grupy spotykały. Uspokajał rodziców, bo przecież to rodzice będą mogli wybierać meble do przedszkola i ich kolor oraz, że ma on doświadczenie w organizowaniu placówek oświatowych. Za przykład podał swoją sugestię, wyrażoną przy budowie szkoły w Bogdaju, żeby był to budynek mniejszy, ale go nie posłuchano.

   Skoro poruszony został temat szkoły w Bogdaju, to trzeba sobie zdać sprawę, że utrzymywanie tej szkoły generuje ogromne koszty dla gminy Sośnie. Źródłem tych kosztów w największym stopniu, nie jest bynajmniej budynek szkoły, ale niewielka liczba dzieci.  Na 42 dzieci przypada 8 nauczycieli, czyli średnio 5 dzieci na nauczyciela. Gdyby dzieci z Bogdaju przewieźć do Sośni czy Granowca, można by poczynić znaczne oszczędności. Trzeba pamiętać, że niektóre dzieci ze szkoły podstawowej z Bogdaju, wybierają potem gimnazjum we Wróblińcu. Można przypuszczać, że gdyby dzieci te zaaklimatyzowały się w środowisku naszych podstawówek, polubiły nauczycieli, to i gimnazjum wybrałyby w naszej gminie.

   Wracając jednak do zamiaru przeniesienia przedszkola w Sośniach do budynku szkoły, wójt stwierdził, że nie możemy tego tematu zostawić, bo za 4-5 lat i tak będziemy musieli do niego wrócić. Tutaj niespodziewanie, musiałem się z wójtem zgodzić. Tylko skąd ten pośpiech. Przecież można do tematu przedszkola w Sośniach podejść bardziej rozważnie i pomyśleć (co sugerowałem zarówno ja, jak i sołtys ze Sośni), o budowie nowego przedszkola. Również sołtys z Kałkowskiego apelował, by poczekać z decyzjami na ustabilizowanie się sytuacji na krajowej scenie politycznej. Ponadto obiecane przez PIS 500 zł na dziecko, też pewnie przyniesie oczekiwany efekt. Poza tym łączenie lokalowo-administracyjne przedszkoli ze szkołami, bo inni też tak robią, przypomina podnoszenie ceny za wodę z uzasadnieniem, że we Wtórku płacą drożej niż my. Wójt wskazywał, że zarówno w Bogdaju, jak i w Cieszynie, czy w Pawłowie przedszkole znajduje się w szkole. Ba, nawet w Chojniku przedszkole jest w szkole. Zapomniał dodać: byłej.

   Radna z Pawłowa pani Elżbieta Walotka zauważyła, że w Pawłowie przedszkole działa w szkole i to się sprawdza. Nie wspomniała tylko, że jest tam wyłącznie szkoła podstawowa a co za tym idzie, blisko czterokrotnie mniej uczniów niż w Sośniach.

   Podobnie do łączenia przedszkola ze szkołą odniósł się Jan Rafalski, który stwierdził, że również w Granowcu przeniesienie przedszkola do szkoły przyniosło pożądany efekt i warto było nad tym pracować. Nie wiem co miał na myśli, bo przedszkole w Granowcu zostało przeniesione do specjalnie nowo wybudowanego budynku. Wejście do niego jest z innej (ładnie wybrukowanej) ulicy niż do szkoły. Ze szkołą ma tyle wspólnego, że styka się z nią jedną ścianą zewnętrzną.

   Po poddaniu pod głosowanie uchwały została ona przyjęta 12 głosami za, 1 przeciw (Lulek). Taką decyzję podjąłem z powodu bardzo mglistych objaśnień pomysłu, braku przedstawienia jakiejkolwiek analizy finansowej przedsięwzięcia, braku listy korzyści i zgodnie z opinią rodziców dzieci z przedszkola.

   W wolnych głosach radni zwrócili uwagę na konieczność budowania dróg, które są naszą wizytówką i służą każdemu mieszkańcowi. Z tą uwagą zgodzili się chyba wszyscy. Przy okazji tej dyskusji wywołany został przeze mnie temat, który dotyczy każdego mieszkańca i otaczającego nas środowiska, czyli problem gospodarki ściekami. Przytoczyłem zamieszczony na moim blogu komentarz, który piętnował wylewanie ścieków na cieszyńskie pola. Padły argumenty mówiące, że przecież nie wiem, czy wylewano ścieki z szamba, czy gnojowicę. Fakt. Tego nie można było stwierdzić. Drugi fakt jest taki, że prawie każdy dom posiada bezodpływowe szambo, które trzeba opróżniać. Gdzie się wtedy wylewa ścieki? W glebę. Oznacza to, że zagadnienie to na pewno nas nie ominie, a prędzej czy później rada gminy będzie musiała się z nim zmierzyć. Dlatego warto by podejść do niego sukcesywnie. Póki co, tylko Sośnie są skanalizowane, a i to nie wiadomo w jakim stopniu.

   Według Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022, którą rada przyjęła na tej właśnie sesji „łączna długość sieci kanalizacyjnej w 2014 roku wynosiła 19,7 km. Sieć kanalizacyjna  odprowadza 28 000 m sześciennych ścieków poprzez 136 połączeń z budynkami mieszkalnymi”. Natomiast w odpowiedzi datowanej 4 grudnia 2015 r. na moją interpelację z dnia 6 listopada  2015 r. wójt Stanisław Budzik (pieczątka i podpis) podał, że: 200 nieruchomości korzysta z sieci kanalizacyjnej,  128 nieruchomości korzysta ze zbiornika bezodpływowego (szambo), 18 nieruchomości korzysta z przydomowych oczyszczalni, 3 nieruchomości nie posiadają instalacji sanitarnej, 9 nieruchomości brak informacji w ww. zakresie??? Niezmiernie interesujące stwierdzenie. Wójt nie wie co ze ściekami robi 9 budynków w Sośniach. Może tam utylizowane są niebezpieczne odpady? Pewnie powinien sprawdzić to urzędnik od ochrony środowiska (ten, który monitorował Kajtka).

   Zwracałem uwagę na rozbieżność tych cyfr podczas dyskusji w komisjach nad Strategią. Wójt to zbagatelizował stwierdzeniem, że przecież nieruchomości ciągle się przyłączają. To prawda, ale przyłączenia w 2015 roku to liczba bliższa 20, ale nie 60.

   Przypomina mi się skecz Laskowika przeprowadzającego wywiad z panią Pelagią, która na pytanie: ile bombek produkują, odpowiada: 283, ale pyta po chwili: a dla kogo ten wywiad? Dla Dziennika Wieczornego – pada odpowiedź. A to 500, 10 tysięcy, 50 tysięcy! Niektórym to się utrwaliło i do dzisiaj odpowiadając w ten sposób, powodują chaos.

   Nasuwa mi się myśl: można kierować się w życiu cudzymi receptami, np. Joseph Goebbels twierdził, że „Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą” i próbować zastosować to w życiu. Wyznawcy tej idei potrafią czasem przekonać tłum. Ponadczasowe jednak wydaje się zdanie Stendhala, które brzmi: „Kłamstwo jest jedyną ucieczką słabych”.

   Na zakończenie sesji budżetowej, na której głosowano istotną uchwałę dotyczącą losu przedszkola w Sośniach, ciepło pomyślałem o moich nieobecnych kolegach radnych z Sośni, którzy złożeni chorobą cierpieli w łóżkach, życząc im jak najszybszego powrotu do pełni sił.

    

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (6) Pokaż komentarze do wpisu „XXI sesja Rady Gminy Sośnie odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 r.”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   lulekroman
   Czas publikacji:
   wtorek, 29 grudnia 2015 21:27
 • czwartek, 24 grudnia 2015